V rámci venkovního úklidu zajišťujeme celoroční úklid chodníků, parkovišť, příjezdových komunikací a veřejných prostranství.

Mezi naše hlavní zákazníky patří firmy poskytující kompletní facility management, pro které nabízíme komplexní řešení venkovní údržby.

Čištění a údržbu zajištujeme pomoci širokého strojního a vozového parku zahrnující výkonné zametací stroje, chodníkové zametače a kropicí vozy. Specializujeme se především na obchodní centra, výrobní objekty, spediční areály, nemocniční zařízení a objekty státní správy.

Údržba zeleně

odrazka   sečení trávy včetně sběru a odvozu

odrazka   údržba travnatých ploch

odrazka   zahradnická činnost včetně dodávky
        materiálu

odrazka   hrabání listí

odrazka   kácení stromů a rizikové kácení

odrazka   přípravnézemní práce

Letní údržba

odrazka   strojní a ruční čištění

odrazka   kropení

odrazka   tlakové mytí

odrazka   strojní a ruční úklid po zimní sezóně

odrazka   čištění plochých a šikmých střech
        včetně žlabů a svodů

Zimní údržba

odrazka   strojní i ruční úklid sněhu

odrazka   nakládka a odvoz sněhu
        včetně zajištění deponia

odrazka   posyp inertními nebo chemickými látkami

odrazka   úklid střech a výškové práce
        (otloukání rampouchů)

© Copyright 2016 - KOMUTECH - Design/code: natrucdesign.cz