Služby

VENKOVNÍ LETNÍ ÚKLID

Od jara do podzimu provádíme tyto práce:

odrazka strojní čištění vozovek, parkovišť a chodníků

odrazka úklid přilehlých komunikací

odrazka ruční čištění hůře přístupných zpevněných ploch a dočišťování po strojním čištění

odrazka kropení, tlakové čištění a zametání vozovek

odrazka čištění odvodňovacích zařízení, jako jsou žlaby, vpusti a lapače

odrazka chemickou likvidaci prorůstajícího plevele na zpevněných plochách

© Copyright 2016 - KOMUTECH - Design/code: natrucdesign.cz