Služby

Údržba zeleně

Na plochách zeleně provádíme:

odrazka strojní sečení travnatých ploch, mulčování

odrazka hrabání listí

odrazka strojní odstraňování odpadu a údržbu zanedbaných ploch

odrazka výsadbu okrasných dřevin včetně realizačního projektu a následné péče

odrazka běžné sezónní ošetřování dřevin i odbornou péči o vzrostlé stromy, spočívající v provádění všech základních typů řezů – bezpečnostního, zdravotního, redukčního a tvarovacího

odrazka ochranu dřevin proti chorobám a škůdcům pomocí chemických přípravků

odrazka kácení vzrostlých stromů včetně rizikového např.: v blízkosti VN, prováděného pomocí hydraulické plošiny

odrazka mulčování výsadeb a odplevelení záhonů a keřových skupin, jak mechanické, tak chemické

odrazka zakládání travnatých ploch

odrazka vysazování sezónních květinových záhonů

odrazka osázení a údržbu mobilní zeleně

© Copyright 2016 - KOMUTECH - Design/code: natrucdesign.cz